Hvorfor velge SafeHip?

SafeHip er verdens mest brukte og klinisk mest testede hoftebeskytter

Effekten ved bruk av SafeHip, samt energiabsorberingsevnen ved fall er godt dokumentert. SafeHip brukes for å forebygge hoftebrudd hos personer som lider av beinskjørhet (osteoporose), som tidligere har vært utsatt for hoftebrudd eller andre brudd, har besvimelsestendenser/svimmelhet eller gåvansker.

SafeHip hoftebeskyttelsesbukser er godt dokumenterte og testet i flere undersøkelser. Studier viser at SafeHip kan redusere antallet hoftebrudd med 60-75 %*. Samtidig føler brukerne seg tryggere og mer bevegelige i hverdagen.

Kjenner du igjen deg eller noen i nærheten i noen av situasjonene under?

• Er du redd for å falle?
• Har du falt tidligere?
• Har du blitt rammet av osteoporose/beinskjørhet?
• Har du opplevd endringer i balanse, styrke eller bevegelighet?
• Rammes du av svimmelhet når du reiser deg opp?
• Tar du många mediciner?
• Tar du mange medisiner?
• Lever du et stillesittende liv?

Svarte du ja på noen av spørsmålene? Da kan SafeHip hoftebeskyttelsesbukser hjelpe til med å øke tryggheten for et mer aktivt liv og en forbedret livskvalitet.

Hoftebeskyttelsesbukser anbefales av Socialstyrelsenog Senior Alert til eldre personer som har en tendens til å falle

Predictors of uptake and adherence to the use of hip protectors among nursing-home residents Bentzen. H, Bergland. A, Forsén L. 2008

Les også om bevis i Kliniske studier (pdf).
Last ned SafeHip-brosjyren (pdf)