Höftfraktur – en folksjukdom

Risken för att falla och som följd få en höftfraktur ökar kraftigt med stigande ålder. En höftfraktur kan förändra livet dramatiskt. Vad som kanske börjar med ett oskyldigt fall kan leda till operation, sjukhusvistelse och ökat behov av professionell hjälp. Många blir helt beroende av hjälp från andra och höftfraktur är därmed den vanligaste orsaken till att man tvingas flytta till någon form av vårdboende.
För de fallbenägna – både på äldreboende och de som är hemmaboende – är Safehip höftskydd lika viktigt att använda som säkerhetsbälte i bilen eller cykelhjälm vid cykling. Skulle olyckan vara framme har risken för höftledsbrott minskat väsentligt. Många som är rädda för att falla lever ett alltför stillasittande liv, vilket ytterligare ökar risken för fall. SafeHip bidrar till att man känner sig mer trygg och rörlig i sin vardag.

Trygghet och frihet i vardagen


Med SafeHip höftskyddsbyxor undgår man den konstanta oron för att falla och kan därför tryggt leva ett mer aktivt liv. SafeHip fungerar som vanliga underbyxor men är försedda med särskilda fickor där de speciella höftskydden är placerade. Byxorna fungerar även bra tillsammans med olika typer av inkontinensskydd.

Patenterat höftskydd

SafeHip-skydden har en unik, patenterad hästskoform som gör dem både energispridande och energiupptagande. Vid ett fall avleds stöten av fallet - från höftbenet till mjukdelarna runt om. Det betyder att energin från fallet absorberas av musklerna och mjukdelarna runt höftbenet. Därigenom reduceras risken för höftfraktur.Hämta SafeHip-broschyren (pdf)