Om NordiCare

Aktuella mässor/utställningar 2017  

September
Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi´s (SFEP) Årsmöte 2017, 22-23 September i Stockholm, Sverige

SOGF´s höstmöte. 2017, 25-26 September i Trollhättan, Sverige

Bandas høstmøte, 26-28 September i Skjetten, Norge