Höftskydd, höftskyddsbyxor & fallprevention

Höftskydd, höftskyddsbyxor & fallprevention

Vi blir allt fler i Sverige som lever allt längre. Det stora flertalet i åldern 80+ riskerar att drabbas av en fallolycka. Antalet som skadas ökar. En av de allvarligaste konsekvenserna av ett fall är höftfraktur. En höftfraktur innebär stort lidande för den som drabbas och en stor kostnad för samhället. Fallpreventiva åtgärder, såsom att se över medicinering, borttagning av trösklar med mera, är mycket viktiga för att förhindra fallskador. Men det finns också ett kostnadseffektivt hjälpmedel som fungerar direkt: SafeHip höftskyddsbyxor. Om alla fallbenägna personer erbjuds höftskyddsbyxor sjunker antalet höftfrakturer markant.

Hämta SafeHip-broschyren (pdf)

Hämta folder om våra geriatriska produkter (pdf)