Varför välja Safehip?

SafeHip är världens mest använda och kliniskt mest testade höftskydd.

Effekten vid användning av SafeHip samt energiupptagningsförmågan vid ett fall är väl dokumenterad. SafeHip används för att förebygga höftfraktur hos personer som lider av benskörhet (osteoporos), som tidigare råkat ut för höftfrakturer eller annan fraktur, har svimningstendens/yrsel, falltendens eller gångbesvär.

Safehip höftskyddsbyxor är väl dokumenterade och testade i flera undersökningar. Studier visar att SafeHip kan reducera antalet höftfrakturer med 60-75%*. Samtidigt känner sig användarna tryggare och mer rörliga i sin vardag.

Känner du igen dig eller någon närstående i någon av nedanstående situationer?

• Är du rädd för att falla?
• Har du ramlat tidigare?
• Har du drabbats av osteoporos/benskörhet?
• Har du upplevt förändringar i balans, styrka eller rörlighet?
• Drabbas du av yrsel när du reser dig upp?
• Tar du många mediciner?
• Lever du ett stillasittande liv?

Svarar du ja på några av frågorna? Då kan SafeHip höftskyddsbyxor hjälpa till att öka tryggheten för ett mer aktivt liv och en förbättrad livskvalitet.

Höftskyddsbyxor rekommenderas av Socialstyrelsen och Senior Alert till fallbenägna äldre personer.

* Predictors of uptake and adherence to the use of hip protectors among nursing-home residents Bentzen. H, Bergland. A, Forsén L. 2008

Läs även om evidens i Kliniska studier (pdf).
Hämta SafeHip-broschyren (pdf)