Axel/armbåge

Axel/armbåge

Våra arm- och axelortoser är utvecklade för att assistera och stabilisera vid olika grader av svaghet, spasticitet och instabilitet. De används också för smärtlindring samt vid frakturbehandling. Alla våra ortoser har unika egenskaper och fördelar som gör att du kan få en helt anpassad behandlingsplan, utifrån dina egna behov.

Hämta Arm- & Axelbroschyren (pdf)