Hållningsväst vid smärta & sjukdom

Hållningsväst vid smärta & sjukdom

Ballerina hållningsväst vid smärta & sjukdom

Osteoporos


Osteoporos är en process där skelettet successivt urkalkas. Den mest effektiva medicinen mot osteoporos är att belasta skelettet, exempelvis genom att spela tennis, promenera och liknande. Observera att en förutsättning för bra träning är att belasta skelettet på ett riskfritt sätt. Ballerina går mycket bra att använda vid olika motionsformer och bidrar till att hållningsmuskulaturen tränas – vilket i sin tur ger förutsättningar för mindre smärta och större rörlighet. 

Ballerina hållningsväst kan lindra vid mikrofrakturer (vanligt förekommande vid osteoporos), samtidigt som den påminner om att inta korrekt hållning och motverka hopsjunkenhet och ökad torakal kyfos (kutryggighet, också vanligt). 

Vid osteoporosrelaterade problem i hela kotpelaren är kombinationenBallerina hållningsväst och Atle ryggortos mycket bra. Man får då ett gott stöd för bäckenet samtidigt med påminnelsen om rätt position för bröstrygg och skulderparti. 


Läs mer om osteoporos på www.osteoporos.org
Ballerina + Atle ortos


Vid osteoporosrelaterade problem i hela kotpelaren är kombinationen Ballerina hållningsväst och Atle ryggortos mycket bra. Man får då ett gott stöd för bäckenet samtidigt med påminnelsen om rätt position för bröstrygg och skulderparti.

Behandling med Atle spinal ortos tillsammans med Ballerina kan rekommenderas vid följande smärttillstånd:


•    Recidiverande, akuta lumbagoattacker

•    Rygginsufficiens

•    Lumbago-ischias, där ryggsmärtorna dominerar över ischias-smärtorna

•    Lumbago och lumbago-ischias, där smärtorna är positions- eller rörelserelaterade

•    Vid några smärttillstånd där genesen är känd såsom exempelvis spondylolistes, spondylit, osteoporos samt spinal stenosImpingementsyndrom


Impingementsyndrom är ett tillstånd där vävnader i axeln ligger klämda och orsakar smärta. Överbelastning eller åldersförändringar (eller en kombination av båda) är vanliga orsaker till varför man drabbas. Det smärtar när armen lyfts utåt-uppåt och man kan få svårt att sträcka ut armen. Det är då viktigt att minska belastning på smärtande strukturer och successivt, genom träning, öka belastningståligheten. Prata med din sjukgymnast för att få tips om rätt typ av träning. Ballerina kan hjälpa dig med en korrekt hållning för att minska felaktig belastning och skapa bästa förutsättningar för irriterade strukturer att läka.


Läs mer på www.impingement.nu
Kotkompression


Vid kotkompression kan Ballerina hållningsväst bidra till minskad smärta genom att påminna om en korrekt hållning.
Klavikelfraktur


En klavikelfraktur (nyckelbensfraktur) är ofta svår att bandagera på ett bra sätt. Det är vanligt att man som patient får ett 8-förband runt axlar och rygg, vilket kan skava och göra ont. Det är inte heller ovanligt att frakturen läker fel. Med Ballerina minskas smärtan och man får en betydligt bättre läkning.
Torakal kyfos


Att använda Ballerina vid ökad torakal kyfos (kutryggighet, ofta förekommande vid osteoporos) ger flera positiva effekter:•    Smärtlindring

•    Förbättrad matsmältning

•    Minskad risk för urinläckage och andra problem med urinering

•    Underlätta andningVISSTE DU?

Ballerina är även designad för att användas som hjälp vid träning, för den som t.ex ”sjunker ihop” vid träningen, och där det är viktigt att hållningsvästen/bandaget är placerat på rätt ställe vid axlarna utan att skava och inte heller irritera nervplexa.

BALLERINA hållningsväst
Smidig hållningsväst/hållningsbandage som bidrar effektivt till god hållning. Breda mjuka band över axlarna går i kors över ryggen spänns till...
695 kr