Knäskydd för avlastning och stabilisering vid knäsmärta


För att ett knä ska fungera optimalt krävs rörlighet, styrka och stabilitet. Genom att ge det värkande knäet stöd, avlastning och i vissa fall kompression, kan man både lindra smärta och öka förutsättningarna för fysisk aktivitet och därmed starkare knämuskulatur. Det finns olika typer av knäskydd för olika problem och behov. De allra flesta syftar till att stabilisera och på så sätt ge tillbaka rörelseförmågan och prestationen i knäet. En del knäskydd ger dessutom kompression vilket motverkar svullnad och förbättrar blodcirkulationen.
Läs mer
Stride Duo OA knäskydd
Stride Duo har dubbla skenor för ökad stabilitet till knät. Används för smärtlindring samt för att underlätta och förbättra funktion vid kn...
Knee-O-Trakker with hinge knäskydd
Knee-O-Trakker with hinge är ett knäskålsstabiliserande knäskydd som stabiliserar patella vid överrörlighet i knäskålen (hypermobilitet)....
1 330 kr
AiryROM Post-op knäskydd
AiryROM är ett stabiliserande knäskydd i öppen omlottmodell med patellaöppning och öppet knäveck. Designen är ”slim” och följer benets kon...
2 780 kr
Knee-O-Band Knäskydd
Knee-O-Band är ett smidigt och effektivt knäskydd för avlastning av knäskålssenan vid till exempel schlatter, hopparknä eller löparknä. Ortose...
530 kr
NeoROM Knäskydd
NeoROM är ett anatomiskt stabiliserande knäskydd i öppen omlottmodell. Det används vid korsbandsskada, knäledsskada, knäledsinstabilitet, ligame...
1 830 kr
FlexiWrap Knäskydd
FlexiWrap är ett av våra allra mest populära knäskydd. En smidig och effektiv ortos som är designad att ge stabilitet och avlastning vid problem ...
1 025 kr
LillaLux Knäskydd
LillaLux är ett smidigt knäskydd i omlottmodell som ger stabilitet och stöd åt patella. Dragriktning på patella justeras och kontrolleras med hj...
640 kr
Knee-O-Trakker Knäskydd
Knee-O-Trakker är ett knäskydd som stabiliserar och stödjer patella eller knäskål. Ortosen ger möjlighet att påverka dragriktning på patella o...
725 kr
StabilEazy knäskydd
Ett stabiliserande knäskydd i formstickad dra-påmodell som är designat för att avlasta patella. Den integrerade pelotten i silikon ger lyft, stöd...
595 kr
PlusPoint Knäskydd vid korsbandsskada
Knäskyddet PlusPoint är lämpligt för personer med måttlig till svår ligamentinstabilitet från korsband eller sidoligament (ACL, PCL, MCL och LC...
4 800 kr
Stride OA knäskydd
Stride OA (osteoartrit) är en lätt och bekväm lågprofilsortos som används för att smärtlindra och förbättra funktion vid svårare knäledsart...
6 490 kr

Knästöd vid vanliga knäproblem

Skador i och runt knäleden är vanligt förekommande problem för många. En knäortos kan fungera som hjälpmedel för dig som har en skada eller smärta i knäleden. Här nedan förklarar vi några av de vanligaste knäproblemen och vilken typ av knäortos som rekommenderas. Genom att avlasta och stödja knät kan en knäortos underlätta smärtproblem och ge möjlighet till ökad fysisk aktivitet och bättre knäfunktion.

Knäskydd vid schlatter

Schlatter (Morbus Schlatter) är ett vanligt förekommande knäproblem hos växande barn och tonåringar (vanligen 8-15 år). Schlatter beror på en lokal överbelastning och inflammation i knäskålssenans fäste på underbenet. På underbenet (Tibia) kan det bildas en ömmande knöl vid fästet av patellarsenan. Schlatter är ofarligt men kan vara hämmande vid aktivitet och läker ut av sig själv då tillväxten avstannar. Genom att använda ett knäskydd vid schlatter som ger tryck ovanför inflammationen avlastas senfästet och smärtan minskar. Knee-O-Band, som rekommenderas vid Schlatter, är utformad som ett justerbart band och appliceras under knäskålen, ovanför senfästet och den ömmande knölen.

Knäskydd vid hopparknä och löparknä

Hopparknä benämns även jumper´s knee, patellarsenetendinit, patellarsenetendinopati eller patellar tendinopati och är ett inflammatoriskt tillstånd i knäskålssenan direkt under knäskålen. Orsakerna kan vara överbelastning av patellarsenan efter exempelvis vandring i nedförsbacke eller bristning efter ett explosivt hopp. Vid hopparknä är det viktigt att avlasta senan och undvika belastande och smärtande moment. En ortos som Knee-O-Band hjälper till att avlasta senan och på så sätt smärtlindra och öka möjligheterna att utföra rehabilitering. Löparknä (runners knee) orsakar smärta på utsidan av knäet i samband med löpning. Ett knäskydd kan hjälpa till att tryckavlasta och smärtlindra.  

Knäskydd vid ledbanddsskada, knäskålsskada och korsbandsskada

Knäledsinstabilitet, som kan orsakas av sidoligamentskada, kollateralligamentskada i knä, ledbandsskada i knä, MCL eller LCL innebär instabil knäled i sidled. Då behövs stöd för att stabilisera och på så sätt minska risken för smärtsamma positioner och skapa förutsättningar för läkning av ligament. För det används någon av våra knäortoser med skenor, FlexiWrap eller NeoROM, som stabiliserar i sidled, lateralt och medialt. 

Knäskålsinstabilitet benämns även patellainstabilitet och innebär instabil, luxerande eller subluxerande knäskål. En stabiliserande knäortos hjälper då att ge stöd åt knäskålen (patella). Patellaluxation betyder att knäskålen förskjuts ur sitt naturliga läge och är vanligt hos ungdomar och unga vuxna. Det är vanligare hos flickor än pojkar. En ortos håller knäskålen på plats med en mjuk pelott och förhindrar patella att komma ur läge. Ortoser som LillaLux eller Knee-O-Trakker kan skapa trygga förutsättningar för rehabilitering och på så sätt öka möjligheterna att bygga upp muskulaturen.

Korsbandsskada är en av de allvarligare knäledsskadorna och förekommer framför allt inom idrotten. Ibland uppstår skadan i en situation med motspelare med samtidig vridning av knäleden, men skadan kan även uppkomma isolerat med vridning av knäleden vid exempelvis skidåkning. I de flesta fall finns ett tydligt skadetillfälle som kan kopplas till skadan. Vid korsbandsskador krävs omfattande rehabilitering och cirka hälften av de drabbade opereras. Under rehabiliteringsperioden och efter eventuell operation kan NeoROM eller AiryROM användas för att undvika överbelastning och stabilisera knäleden. Efter avslutad rehabilitering, både efter icke-operativ och operativ behandling, är det viktigt att skydda knäleden extra vid belastande aktiviteter såsom skidåkning eller vandring i tuff terräng, då passar översträckningsortosen PlusPoint utmärkt som skydd.

Knäskydd vid artros

Atros i knäleden (Gonartros) är relativt vanligt och är en förslitningsskada på broskytorna i knäleden. Behandlingen är i första hand icke-operativ och rehabiliteringen består av regelbunden styrke-, konditions-, och funktionsträning. Vid svårare problematik kan FlexiWrap ge stöd vid aktivitet eller Stride ge medial eller lateral avlastning av knäleden.