Produktutveckling

NordiCares produkter designas och utvärderas av våra produktutvecklare. De drivs alla av att ta fram funktionella och hållbara produkter i attraktiv design, som tillgodoser behoven hos både användaren och vårdgivaren. Majoriteten av produkterna utvecklas av oss själva, men vi är även distributör för andra leverantörer. Våra produkter används för behandling i samband med operation, efter trauma eller som permanenta hjälpmedel. Vi verkar inom områdena kirurgi, ortopedi och rehabilitering.

Noga utvalt

Som kund hos NordiCare ska man alltid känna sig trygg i valet av produkter vad gäller kvalitet, funktion och miljöpåverkan. För att säkerställa att produkterna lever upp till våra höga krav är vi ytterst noggranna med att välja och granska våra partners i alla led och att vi jobbar i nära kontakt.

Våra samarbetspartners är utvalda internationellt ledande materialproducenter och tillverkare som delar vårt engagemang för kvalitet, hållbarhet och miljöansvar.

Människonära design

NordiCare står för vad vi kallar "Människonära design", det betyder att alla produkter är designade med fokus på människorna som ska använda dem. Syftet är främst att ge effektiv och bra hjälp, men produkterna ska dessutom vara enkla att använda och sköna att bära. Vår mål är alltid att göra vardagen enklare, både för användaren och för vårdgivare. I designprocessen tas även hänsyn till att man trots sitt behov vill kunna känna sig helt bekväm och fin i våra produkter.

Människonära design innebär också att vi ska kunna erbjuda ett konkurrenskraftigt pris och god tillgänglighet.

Kontinuerlig förbättring

Vårt sortiment är under ständig utveckling och styrs framför allt av våra kunders behov. Några av våra produkter är helt nya, andra är så omtyckta att de har funnits med oss sedan starten. I processen med att ta fram, förbättra eller vidareutveckla produkter har vi ena foten fast förankrad i kunskap och erfarenhet och den andra i framtidens möjligheter med den senaste tekniken.

Genom att lyssna in önskemål och förbättringsmöjligheter identifierar vi vad som är viktigt i vården och för våra användare. Kundfeedback är en central del i vår designprocess och vi tar varje synpunkt på stort allvar. Har du förslag på förbättringar, nya användningsområden, tekniker eller material? Tveka inte att höra av dig till oss.

Förbättrad hälsoekonomi

Vården utmanas hela tiden av att hitta kostnadseffektiva och tidsbesparande lösningar. En snabb och effektiv återhämtning är avgörande, både för patientens välbefinnande och för vårdens effektivitet. De långa vårdtiderna belastar vården, ökar kostnaderna och minskar tillgängligheten.

Att försöka korta tiderna och förbättra vården är en av våra allra största drivkrafter. Målet är tydligt, vi vill bidra till en förbättrad hälsoekonomi genom effektivare återhämtning med minskad risk för smärta och komplikationer.

Kvalitet och säkerhet

NordiCare har ett dedikerat team som regelbundet granskar och säkerställer kvaliteten på våra produkter. Alla våra produkter är CE-märkta och registrerade som medicintekniska klass I produkter i enlighet med EU:s förordning om medicintekniska produkter (MDR). Det innebär att de är säkra att använda för angiven indikation. Utöver detta tillämpar vi interna riktlinjer avseende produkternas funktion, komposition och tillverkning. Vi använder endast certifierade och material av hög kvalitet och genomför omfattande tester för att säkerställa produkternas hållbarhet och säkerhet.

NordiCare innehar ett certifierat kvalitetsledningssystem enligt standard ISO 13485. Det betyder att vi följer en internationellt överenskommen standard som ställer krav på ett kvalitetsstyrningssystem, specifikt för medicintekniska industrin.

Search engine powered by ElasticSuite