Noga utvalt

NordiCares sortiment är utvecklat med kundernas behov i fokus. För att kunna erbjuda de bästa lösningarna och högsta kvalitet, samarbetar vi med utvalda internationellt ledande materialproducenter och tillverkare.
Sortimentet utvecklas kontinuerligt, där valet av samarbetspartners är minst lika viktigt som det egna design- och utvecklingsarbetet. Kunderna ska alltid känna sig trygga i valet av NordiCares produkter både vad gäller dess kvalitet, funktion och miljöpåverkan. Vi kallar det Noga utvalt.

Människonära design

NordiCare står för Människonära design. Det betyder att alla våra produkter är designade och framtagna med fokus på människorna som ska använda dem. De ska vara enkla att använda och sköna att bära. De får gärna vara snygga att se på också. Men framför allt ska de ha bästa möjliga funktion och göra vardagen lite enklare för utprovare och annan vårdpersonal. Samtidigt ska de vara konkurrenskraftiga när det gäller ekonomi och tillgänglighet.

Förbättrad hälsoekonomi

Idag står vården inför en växande utmaning – att finna kostnadseffektiva lösningar för både bättre och mer tidsbesparande vård och rehabilitering. Att utveckla lösningar för denna utmaning är en av NordiCares starkaste drivkrafter. Vårt mål är att bidra till förbättrad hälsoekonomi genom bland annat:

  • Förbättrad återhämtning
  • Kortare vårdtider
  • Effektivare behandling
  • Minskad risk för komplikationer
  • Smärtlindring

Kvalitetssäkring

Alla våra produkter är registrerade som medicintekniska klass I produkter i enlighet med EU:s förordning om medicintekniska produkter (MDR). Det innebär att de uppfyller tillämpliga regulatoriska krav och är säkra att använda för angiven indikation. NordiCare är ISO 13485-certifierade. Det betyder att vi följer en internationellt överenskommen standard som ställer krav på ett kvalitetsstyrningssystem, specifikt för medicintekniska industrin. Läs mer om medicintekniska produkter på läkemedelsverket.

Kontinuerlig förbättring

Många av våra produkter är nyutvecklade och andra är så omtyckta att de har funnits med oss sedan vi startade. Och när du läser det här har vi troligen utvecklat ännu en produkt. Det är så vi jobbar – med kontinuerlig förbättring och vidareutveckling. Ena foten är fast förankrad i kunskap och erfarenhet och den andra i framtidens möjligheter med den senaste tekniken.

Har du förslag på produktförbättringar, nya användningsområden eller tekniker och material? Hör gärna av dig till oss.

Search engine powered by ElasticSuite