Ett urval av produkter som vårdgivare, utprovare
och den medicinska professionen kan beställa


Ni som provar ut eller beställer hjälpmedel eller behandlingsprodukter åt patienter har självklart tillgång till hela vårt sortiment inom alla kategorier. I den här kategorin finns de produkter som enbart riktar sig till er i vården. Men för att ge en samlad bild av vårt fullständiga sortiment inkluderar vi här våra övriga produkter.
Läs mer

För en bättre vård

NordiCare har sedan start tagit fram produkter för den medicinska professionen med målet att bidra till en bättre vård. Ett särskilt fokus har alltid varit att erbjuda vårdgivare funktionella, användarvänliga och innovativa produkter i kombination med tilltalande design, kvalitet och hög servicegrad. Vår drivkraft är att utveckla produkter som gör vardagen enklare för såväl användare som den medicinska professionen, det kallar vi människonära design. 

NordiCares produkter ska alltid vara:

  • Lätta att använda
  • Bekväma att bära
  • Hållbara i vardagen

Idag levererar vi produkter till de flesta framstående sjukhus och privata kliniker på den nordiska marknaden. Våra produkter för vårdgivare är tänkta att provas ut av utbildad personal för bästa anpassning och funktion till varje enskild patient.

Lär mer om hur vi jobbar med produktutvecklingen.

Search engine powered by ElasticSuite