Bråckgördel för avlastning av bukväggsbråck och ärrbråck


Våra stadiga bråckgördlar ger effektiv avlastning och stöd vid olika typer av bukväggsbråck. En bråckgördel kan användas som konservativ behandling eller i väntan på operation för att hålla tillbaka bråcket och ge stöd till en försvagad bukvägg. Våra produkter fungerar som gördel för män och kvinnor med olika figurtyper och behov samt finns i en mängd olika höjder.
Läs mer

Gördel vid bråck i magen och bukväggen

Ett bråck i magen eller i ljumsken kan uppstå av flera olika orsaker. Det kan vara ett resultat av ansträngning vid tunga lyft, intensivt hostande eller försvagning i ett ärr efter en operation. Det kan även bero på anatomiska defekter sedan födseln eller genetiska problem. Främre bukväggsbråck är en vanlig benämning på alla sorters bråck i magen och rör sig då oftast om ärrbråck, navelbråck eller epigastricabråck. Det är inte helt ovanligt att bråck uppstår även hos den som opererat sig för stomi, ett så kallat stomibråck. Ett bråck i ljumsken kallas ljumskbråck. Ett bråck är oftast litet i början, men kan, om man inte behandlar det, växa sig stort.

Ett bråck i magen (förutom navelbråck hos nyfödda) försvinner aldrig av sig själv utan måste behandlas med antingen konservativ behandling (bråckgördel) eller ett kirurgiskt ingrepp. Kirurgi används då bråcket inte kan tryckas tillbaka och inte heller sjunker tillbaka när man ligger ner.

Ärrbråck är en vanlig komplikation efter någon form av kirurgi i buken. Det kan exempelvis uppstå i form av bråck i magen efter kejsarsnitt och uppkommer vid operationsärret där bukhinnan blivit försvagad. 10-20% av de som opererats i buken drabbas av ärrbråck. Ärrbråck kan leda till smärtor och svårigheter vid rörliga moment och skulle det växa sig större tillkommer oftast kosmetiska besvär. En bråckgördel används oftast vid ärrbråck för att hålla tillbaka bråcket. Studier visar att du kan proaktivt motverka bråck genom att bära en bråckgördel direkt efter operation under rehabiliteringen. Gördeln hjälper dig att snabbare komma igång med rörligheten igen, samt minskar smärta och besvär. Man bör använda gördeln både dag och natt de första 6-8 veckorna, därefter dagtid i ytterligare 6 veckor.

Man åtgärdar bara extremt svåra stomibråck med kirurgi eftersom det finns en risk att man får det igen. I litteraturen varierar förekomsten av stomibråck mellan 5-50 procent, men endast 10-20 procent av dessa kräver operation.

Navelbråck och epigastricabråck kan uppstå även om man inte gjort en operation i buken. Navelbråck är relativt vanligt och förekommer hos ungefär två procent av den vuxna befolkningen. Naveln är en rest efter navelsträngen och området i bukväggen, där naveln sitter, är svagt. Medfödda navelbråck är inte ovanliga. De flesta läker spontant och man rekommenderar inte operation före två års ålder. Navelbråck hos vuxna har en ganska hög risk för inklämning och man rekommenderar ofta att dessa opereras. Ett epigastricabråck uppkommer i medellinjen ovanför naveln mot bröstbenet och är vanligtvis stort som en kula. Epigastricabråck kan uppstå både på barn och vuxna och opereras oftast.

Läs mer om våra gördlar här: Gördlar & Bråckbyxor-broschyren (pdf)

Search engine powered by ElasticSuite