Så många som 73% av alla gravida får bäcken- och ländryggsbesvär som kan vara mycket smärtsamma och begränsande.

Vad kan man göra för att minska sin smärta i ländrygg och bäcken?
Det finns stark evidens för användning av bälte/gördel, med andra ord, de gravida som använder bäckenbälte har mindre smärta och klarar sina dagliga aktiviteter bättre än de som inte använder en bäckenbälte.

Det visar en stor litteraturgenomgång som tittat på vilka behandlingsmetoder som är de mest effektiva vid behandling av bäcken- och ländryggsbesvär.
Läs mer…