Swedish Medtech är branschorganisationen för medicinteknik. Organisationen arbetar bland annat för ett innovationsvänligt klimat i Sverige och en mer effektiv och trygg vård. Som medlem i Medtech följer NordiCare de överenskomna Samverkansreglerna för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården och den medicintekniska branschen.

Läs mer om Swedish Medtech


Tillbaka