Plastik & kirurgi

 1. Hur hjälper kompression efter operation?

  Patientens välbefinnande är det viktigaste målet inom estetisk och rekonstruktiv kirurgi. Som läkare, kirurg eller sjuksköterska vill man alltid ge bästa möjliga behandling, återhämtning och helhetsupplevelse. Genom att använda kompression efter ingreppet appliceras ett tryck på det opererade området, vilket bidrar till ett bättre resultat. Kompression kan bland annat ges i form av gördel, bh, plagg eller bandage.

  Läs mer
 2. Ny studie visar på fördelarna med en stabil kompressionsbh efter bröstcanceroperation

  Forskaren och onkologisjuksköterskan Malin Backman har 17 års erfarenhet av cancervård. Hon är specialistsjuksköterska inom Tema Cancer vid Karolinska Universitetssjukhuset samt medicine doktor och universitetsadjunkt vid Karolinska Institutet. Malin såg behovet av att kunna ge bröstcanceropererade patienter svar om rätt bh utifrån forskningsresultat istället för baserat enbart på erfarenhet. Så uppkom idén om en studie som undersöker vilken typ av bh som var mest effektiv att lindra symtom efter en bröstcanceroperation. I studien utgår man från patienternas behov där målet är att minska symtom och öka livskvaliteten efter bröstcanceroperation. Malin menar att forskningsresultaten fått en direkt klinisk betydelse och nytta för patienterna på Karolinska. De erbjuds nu den stabila bh:n med kompression. Läs hela studien här. 

   

  NordiCares stabila postop-bh Mirabelle var den mest effektiva för att minska smärta efter operationen och upplevdes som mer bekväm. Den gav ett bra stöd och därmed ökad trygghet och rörelseförmåga efter operationen. Läs mer om Mirabelle postop-bh här.

   

   

  Sammanfattning av studien

   

  • Att använda en stabil bh med kompression är det optimala evidensbaserade valet för att minska smärta efter bröstcanceroperation jämfört med mjuk bh.

   

  • En stabil bh med kompression ökar patientens rörlighet, komfort och känsla av trygghet efter bröstcanceroperation.

   

  • Fördelen med mindre smärta efter bröstcancerkirurgi har hög klinisk relevans för patienten att förbättra återhämtningen och livskvaliteten.

   

  Syfte


  Studien syftade till att jämföra två olika postoperativa bh:ar efter bröstcanceroperation och utvärdera deras inverkan på resultatsmärta.

   

  Metod


  Studien inkluderade 201 patienter schemalagda för bröstbevarande kirurgi. Deltagarna randomiserades till antingen en mjuk bh eller stabil bh med kompression. Patienterna rekommenderades att använda bh:n 24 timmar om dygnet i 3 veckor, registrera daglig smärta (NRS), analgetikaanvändning och timmars användning av bh.

   

  Resultat


  Uppföljning slutfördes av 184 patienter. Bland dessa rapporterade patienter randomiserade till den stabila bh:n med kompression signifikant lägre smärtpoäng än de som randomiserades till den mjuka bh:n. Patienter som använde den stabila bh:n med kompression rapporterade signifikant högre nivåer av komfort, känsla av trygghet under aktivitet, mindre svårigheter att röra armen samt stöd och stabilitet för det opererade bröstet jämfört med de som använde den mjuka bh:n.

   

  Slutsats


  Att använda en stabil behå med kompression är det optimala evidensbaserade valet efter bröstcanceroperation för att minska kvarvarande smärta 3 veckor efter operationen, vilket ökar rörligheten, komforten och känslan av säkerhet.

   

  Trial registration number

   

  NCT04059835 at www.clinicaltrials.gov.
   
   
  Läs mer
 3. Kompression efter estetisk eller rekonstruktiv plastikkirurgi

  Som plastikkirurg, läkare eller sjuksköterska inom estetisk kirurgi vill man ge sina patienter bästa möjliga helhetsupplevelse. I samband med operationer av bröst, buk, stuss och ben har vi ett brett utbud av kompressionsprodukter. De bidrar till att ge patienten en bekväm och effektiv återhämtning, med ett bättre resultat. Produkterna kan användas direkt efter operationen och under hela återhämtningen. Kompressionen hjälper till att förbättra blodcirkulationen och lymfsystemets cirkulation. Patienten får en bättre läkning samt minskad risk för komplikationer.

   

  Rätt bh efter Bröstkirurgi

   

  Efter en bröstoperation rekommenderas att patienten använder en postop-bh som ger rätt stöd och lämplig grad av kompression. Det är kliniskt bevisat att rätt typ av bh ger bättre behandlingsresultat. I en nyligen gjord forskningsstudie visade sig Mirabelle postop-bh vara den mest effektiva typen av bh för att lindra symptom och öka rörelseförmågan efter en bröstoperation. 

   

  Det är viktigt att den bh som används efter operationen varken skaver eller trycker mot den känsliga huden. Därför har våra bh:ar inga irriterande sömmar samt är gjorda i extra mjuka och skonsamma material, godkända enligt OEKO-TEX® standard 100.

   

  Designen är framtagen för att bh:arna enkelt ska kunna sättas på och justeras, både för patient och för vårdgivare. Mirabelle, Klara och Victoria är exempel på helt öppningsbara postop-bh:ar som knäpps framtill, det gör dem smidiga att ta på och av, även om patienten ligger ned. Sandra är en något nättare bh med mindre stöd och bärs ofta som en steg-2-bh.   

   

  Läs mer
 4. Patientstudie: Signifikant minskad smärta med NordiCares postoperativa gördel

  Studie visar att NordiCares postoperativa gördel minskar smärta efter laparotomi

   

  Studien “Effect of an elastic girdle on lung function, intra-abdominal pressure, and pain after midline laparotomy: a randomized controlled trial”  visar på positiva effekter av postoperativ gördel. Patienter som genomgår laparotomi och använder en individuellt utprovad prefabricerad gördel postoperativt, har enligt studien signifikant minskad smärta jämfört med patienter utan gördel. Studien är gjord av L. Clay, U. Gunnarsson, K. A. Franklin och K. Strigård.

  I studien användes LyftPlus från NordiCare.

   

  Att använda gördel kan därmed ses som en kostnadsbesparande åtgärd, i och med lägre morfindosering och snabbare mobilisering. Studien är registrerad på Clinicaltrials.gov, nummer NCT01517217 och godkändes i januari 2014 och är publicerad i International Journal of Colorectal Disease (Springer Berlin Heidelberg).

   

   

  Sammanfattning av studien

   

  Syfte

   

  För patienter innebär laparotomi smärta i operationsområdet, svaghet i bukmuskler, minskad lungfunktion och smärta vid hostning. Effekten av att använda gördel som host-stöd efter bukoperationer har varit omtvistat och det vetenskapliga underlaget svagt och motsägelsefullt.


  Hypotesen i denna nyligen publicerade randomiserade studie är att användning av prefabricerad gördel postoperativt efter laparotomi ger patienten bekvämt host-stöd utan att inverka negativt på andningsförmågan, att den minskar smärta och att den är lätt att använda. Det finns ingen tidigare studie som undersökt effekten av prefabricerade gördlar.

   

  Metod

   

  48 patienter inkluderades och randomiserades till två grupper, en med prefabricerad gördel postoperativt (23) och en utan (25). Patienterna var över 18 år med ett planerat medellinjesnitt över 12 cm i området för naveln. Både benigna och maligna diagnoser accepterades. Patienter med demens eller behov av långvarig syretillförsel exkluderades. Den prefabricerade gördeln heter Lyft Plus, levereras av NordiCare, och valdes då den är enkel att applicera, har bred karborreförslutning och saknar besvärande sömmar vilket är viktigt för bekvämligheten. Vid behov kan ett hål enkelt klippas för stomi utan att den stödjande funktionen försämras. Produkten finns i fem storlekar och provas ut av en erfaren sjuksköterska för optimalt stöd utan att påverka andning.


  Lungfunktion mättes dagen före operation med PEF och host-PEF och sedan postoperativt dag 1-5. Även den forcerade vitalkapaciteten, FVC, och den maximala volym som kan andas ut under första sekunden, FEV1, uppmättes samtidigt som PEF. Smärta mättes med VAS dagen före operation och sedan två gånger om dagen postoperativt dag 1-5. Även The Ventral Hernia Pain Questionnaire (VHPQ) besvarades dagen före operation samt dag 5 postoperativt. Det intraabdominella trycket mättes via kateter i urinblåsan hos de patienter som erhållit epiduralanestesi. Läkningsförmågan utvärderades med hjälp av fotografier.

   

  Resultat

   

  Båda grupperna visar på signifikant nedgång i andningsförmåga efter operation. Inga signifikanta skillnader uppmättes när det gäller andningsfunktion mellan grupperna i resultat för PEF, host-PEF, FVC och FEV1. Resultatet talar för att nedgången i andningsfunktion och hostförmåga efter operation beror på andra orsaker än gördel såsom anestesi och/eller kirurgi. Inte heller det intraabdominella trycket eller läkningsförmågan visade på några signifikanta skillnader. Däremot när det gäller smärta visar studien att gruppen som bar gördel har signifikant mindre smärta dag 5 postoperativt och de patienter i gördelgruppen som behövde morfin doserades med signifikant lägre dos än gruppen utan gördel.

   

  Patienter som genomgår laparotomi och använder individuellt utprovad prefabricerad gördel postoperativt har signifikant lägre smärta och kan därför ses som en kostnadsbesparande åtgärd i och med lägre morfindosering och snabbare mobilisering.

   

  Studien finns i sin helhet på engelska här. Se också www.clinicaltrials.gov, nummer NCT01517217.

  Läs mer
 5. Frågor och svar om kompression efter operation

   

  Efter ett kirurgiskt ingrepp rekommenderas att man använder kompression över det opererade området. Här får du svar på några vanliga frågor om hur och varför.

   

  När ska jag använda kompression?

   

  Kompression hjälper efter estetisk eller kosmetisk operation av exempelvis buk, stuss, bröst, ansikte, arm eller lår. Kompression hjälper även vid rekonstruktiv kirurgi i samband med bland annat cancer eller olyckor.

   

  Hur ger jag kompression?

   

  För att ge komperssion efter en operation kan man använda ett kompressionsplagg. Det är ett klädesplagg som sitter tight mot huden i syfte att främja läkning och förbättra resultatet efter en operation. De är gjorda i elastiska tyger som ger konstant och jämnt tryck på det opererade området och används efter operationer på olika delar av kroppen. Plaggen kan exempelvis vara i form av en byxa, bh, body eller tröja. I samband med kirurgi i buken ges kompression med hjälp av en gördel.

   

   

  Varför ska jag använda kompression efter min operation?

   

  Kompression efter ett kirurgiskt ingrepp ser till att förbättra och påskynda läkningen och säkerställer att resultatet av operationen blir så bra som möjligt.

   

  Här är fler anledningar till varför kompression rekommenderas:

   

  • Bättre och snabbare läkning på grund av att ökad hudtemperatur och bättre cirkulation. Syrerikt blod förs till det opererade området.
  • Minskad risk för blodproppar, som är en ovanlig men farlig komplikation efter operation.
  • Ett kompressionsplagg eller gördel täcker och skyddar snittet och eventuella förband och håller bakterier borta.
  • Risken för inflammation, svullnad, vätskeansamling, blödningar och blåmärken minskar.
  • Smärta lindras.
  • Trycket gör det ofta mer uthärdligt att hosta, skratta eller nysa.

   

  Läs mer
 6. Rätt bh-storlek efter bröstoperation

   

  Efter en estetisk eller medicinsk bröstoperation bärs ofta en postoperativ bh under rehabiliteringen. Med stort fokus på material, funktion och design ska en postop-bh bidra till bättre läkning, där kompression och avlastning är avgörande. För att en postop-bh ska vara bekväm samt ge det lyft och stöd man behöver, är det väldigt viktigt att man använder rätt storlek. Det lönar sig därför att vara noggrann och ta god tid på sig när man ska mäta och välja storlek, både när det gäller postop-bh och din vanliga bh. Faktum är att majoriteten av kvinnor faktiskt använder fel storlek på sina bh:ar. Ofta tar man samma storlek som tidigare och tror att dålig passform beror på en konstig eller ovanlig byst, vilket väldigt sällan är orsaken.

   

  För att undvika att din bh skaver, klämmer, drar eller ger obehag är det viktigt att mäta på rätt sätt. Det finns dock inga garantier för att en rätt utmätt bh sitter helt perfekt, man kan behöva prova sig fram mellan närliggande storlekar eller modeller för att till slut hitta helt rätt.

   

  En bh har två storlekar, ett tal och en bokstav. Talet bestäms av omkretsmåttet under bysten och anger ryggbandets storlek (t.ex. 75). Bystmåttet runt brösten omvandlas till en bokstav och indikerar kupstorleken (t.ex. B). Din bh-storlek är omkretsmått (bandstorlek) och kupstorleken ihopsatt (t.ex. 75B).

   

  Innan du börjar mäta behöver du ta på en ovadderad bh och ha ett måttband redo. Mäter du på dig själv underlättar det att stå vid en spegel, annars kan man med fördel be en vän att mäta. Ryggbandets storlek är viktigast, därför bör man alltid ta omkretsmåttet först. Ryggbandsmåttet ligger sen till grund för vilken kupstorlek du ska ha. Många tror att kupstorleken anger bystens storlek, men den avser skillnaden på omkretsmått och bystmått. En C-kupa är alltså olika stor i storlekarna 70C och 90C. På samma sätt är kuporna hos 80A och 75B lika stora och kallas då systerstorlekar, detta förklaras mer längre ned.  

   

  Omkretsmått (1)

   

  Börja med att ta ett tight mått på bar hud runt hela kroppen, precis under bysten. Se till att måttbandet är rakt med samma höjd överallt och dra sen åt ordentligt. Där har du nu ryggbandets mått. Avrunda till närmaste 0- eller 5-tal (t.ex. 77 cm = 75).  

   

   

  Bystmått (2)

   

  Bystmåttet tas också runt hela kroppen men där bysten är som bredast, vilket brukar vara vid bröstvårtorna. Här ska du inte dra åt, utan bara låta måttbandet ligga löst men rakt mot bh:n. Avrunda bystmåttet (tex 90,3 cm) till närmaste heltal (t.ex. 90). För att få fram bystmåttet lite mer exakt, kan man i stället välja att mäta från mitten av ryggraden till mitten på bröstbenet och multiplicera det måttet med två.   

   

   

  Kupstorlek

   

  För att få fram kupstorleken tar du bystmåttet minus omkretsmåttet (t.ex. 90 - 75 = 15). Summan avgör kupstorlek enligt tabellen nedan (t.ex. 15 = B).

   

  Kupstorlek

  12-14 = A

  14-16 = B

  16-18 = C

  18-20 = D

  20-22 = E

  22-24 = F

  24-26 = G

  26-28 = H

  28-31 = I

   

   

  Bh-storlek

   

  Din slutliga bh-storlek är alltså omkretsstorleken ihop med kupstorleken (t.ex. 75 B).

   

   

   

  Systerstorlekar

   

  Om bh:n med storleken du fått fram inte sitter perfekt, kan man prova en bh med så kallad systerstorlek. Om kupan känns bra men omkretsen för stor, så bör man gå ned en omkretsstorlek. För att då få rätt förhållande till kupan behöver man gå upp en kupstorlek (t.ex. 75B = 70C). Känns omkretsen för trång bör du i stället gå ner i kupstorlek (t.ex. 80A).

   

  Systerstorlekar (Varje rad har samma storlek på kupa)

  65A

  70A = 65B

  75A = 70B = 65C

  80A = 75B = 70C = 65D

  85A = 80B = 75C = 70D = 65E

  85B = 80C = 75D = 70E = 65F

  90B = 85C = 80D = 75E = 70F = 65G

  90C = 85D = 80E = 75F = 70G = 65H

  95C = 90D = 85E = 70F = 70G = 70I

   

  Läs mer
Search engine powered by ElasticSuite