Höftskydd

 1. Frågor och svar om SafeHip höftskyddsbyxor

  Höftskyddsbyxor hjälper inte alltid, varför ska de då användas?

   

  Det finns studier som visar tveksamma resultat vid användande av höftskyddsbyxor. Dessa studier har dock gjorts på byxor med låg funktion eller obekväma skydd. Som en följd av detta har byxorna inte alltid använts,
  vilket är inkluderat i de låga resultaten. Det är ungefär som att en cykelhjälm bara hjälper om den sitter på huvudet, inte när den ligger på hatthyllan. Höftskyddsbyxor skyddar inte mot höftfrakturer till 100%, men kliniska studier visar att SafeHip med mjuka och effektiva hästskoformade skydd minskar risken för fallrelaterade höftfrakturer med 60%.

   

  Kan alla fallbenägna personer använda höftskyddsbyxor?

   

  Ja. SafeHip höftskyddsbyxor utgör ett bra skydd för alla fallbenägna personer. Alla är vi dock olika, därför finns SafeHip i flera olika modeller, så att det ska vara enkelt att hitta en passande byxa.

   

  Är höftskyddsbyxor bekväma?

   

  Självklart kan man känna sig aningen osäker inför användande av höftskyddsbyxor. SafeHip AirX är den mest följsamma av våra modeller och passar därför utmärkt att bära dygnet runt. Med SafeHip AirX går det fint att sova på sidan utan att skydden upplevs som störande.

   

  Hur gör man med val av storlek om användaren har inkontinensskydd?

   

  Inkontinensskydd påverkar inte val av storlek. Mät det mest omfångsrika måttet runt stussen. Höftskyddsbyxorna är töjbara och formar sig. Det finns också modeller med öppen gren.

   

  Användaren passar i två storlekar enligt mått-tabellen. Vilken ska vi välja?

   

  Är användaren en mager person, välj den mindre storleken och omvänt om det är en person med kraftigare mage eller lår. SafeHip® ska inte sitta åt eller kännas obehagliga.

   

  Varför rekommenderas fastsydda skydd?

   

  När skydden är fastsydda sitter de alltid rätt placerade och riskerar inte att försvinna i tvätthanteringen. SafeHip-skydden klarar både tvätt och torktumling utan problem. Hygieniskt och säkert.

   

  Är det meningsfullt att använda höftskydds-byxor om man redan haft en höftfraktur?

   

  Ja. Tidigare fall och frakturer är starka riskfaktorer för nya frakturer. SafeHip är ett klokt val för alla som har haft en höftfraktur.

   

   

  Läs fler atiklar om SafeHip höftskyddsbyxa

  Läs mer
 2. Höftskyddsbyxor är en bra livförsäkring

  I många kommuner har politikerna beslutat att höftskyddsbyxor ska vara subventionerade. Det innebär att samhället tar ett välkommet ansvar utifrån ett hälsoekonomiskt perspektiv. Fallskador utgör ca 12% av alla vårdtillfällen och är efter hjärt- och kärlsjukdom den främsta orsaken till sjukhusvård. Av dessa fallskador står höftfrakturer för mer än hälften av den direkta sjukvårdskostnaden och medför dessutom mycket lidande och sänkt livskvalitet för den drabbade.

   

  En höftfraktur beräknas kosta cirka 400 000 kronor det första året i direkta sjukvårds- kostnader. Den summan kan jämföras med 1 500 kronor som är kostnaden för att utrusta en person med SafeHip höftskyddsbyxor under ett år. Studier visar att det är hälsoekonomiskt motiverat att erbjuda höftskyddsbyxor till personer med hög fallrisk. Några höftskyddsbyxor per pensionär ger med andra ord en bättre möjlighet till ett långt, aktivt och skadefritt liv. Om alla personer med fallrisk blev erbjudna SafeHip höftskyddsbyxor skulle antalet höftfrakturer kraftigt reduceras och såväl pengar som mänskligt lidande kunna sparas. SafeHip kan ses som en ekonomisk och bra livförsäkring där både samhälle och den enskilda individen blir vinnare.

   

   

  Socialstyrelsen och Senior Alert rekommenderar höftskyddsbyxor

   

  Hur ser man egentligen på användandet av höftskydd i våra kommuner? Sjukgymnaster på Karlskrona kommunrehab säger att man i Blekinge län använt höftskyddsbyxor under en längre tid. Karlskrona kommun har även tagit beslutet att höftskyddsbyxor ska vara kostnadsfria för användarna, vilket innebär att rehabteamet beställer byxorna och kommunen står för inköpskostnaden. Man har varit framsynt och vet att det finns studier som visar att höftskyddsbyxor är bra. Både vår MAS och vår rutinerade vårdpersonal är positivt inställda säger de.


  Hur stort är då problemet med höftfrakturer och andra fallskador i Karlskrona kommun?

  Ungefär 2700 fallolyckor per år, berättar sjukgymnasterna. Ungefär hälften av fallen sker på särskilda boenden och hälften i hemmen. Men det rör sig inte bara om säsongsbetonade halkolyckor, de flesta fall sker inomhus. Studier visar att det kan finnas olika orsaker till att äldre faller, såsom försämrad balans eller förändringar i medicineringen. Att förebygga fallskador kräver flera insatser. Vi arbetar i team med många olika åtgärder, till exempel balansträning, säger de. Teamarbetet är viktigt, att alla har insyn i journalen och jobbar tillsammans för att se helheten. Det är personalen ute på boendet som hanterar fallrapporterna och som står närmast patienterna, därför kontaktar de oss när det är aktuellt med höftskyddsbyxor. De är ju rädda om sina brukare. Att arbeta med det nationella kvalitetsregistret Senior Alert tillhör en viktig del i det dagliga arbetet inom Karlskrona kommun. I Senior Alert finns ett poängsystem som används för att avgöra om en person behöver höftskydd. Några av kriterierna för att få höftskyddsbyxor är att man ska vara allmänt ostadig och ha en tendens att falla. Detta innebär att många av brukarna använder höftskyddsbyxor.

   

   

  Så hur tycker personal och brukare att det fungerar, rent praktiskt?

  – Höftskyddsbyxor är en naturlig del av arbetet så det är inga problem. De flesta av brukarna accepterar byxorna. Någon dam har kanske varit skeptisk till att höfterna blir bredare, men personalen är ju väldigt duktig, de ser till att det fungerar.

   

  Läs studien om risk för höftfraktur i samband med fall.

   

  Lär mer om hur SafeHip höftskyddsbyxor räddar liv.

   

  Läs fler atiklar om SafeHip höftskyddsbyxa

  Läs mer
 3. Så här fungerar höftskyddsbyxan SafeHip

  SafeHip är som en vadderad underbyxa att bära under kläderna. Funktionen är enkel. Vid ett fall fungerar skyddet både energiupptagande och energispridande. Stöten mot höften dämpas och istället för att höftbenet ska ta upp all kraft, så fördelas stöten ut i mjukdelarna. Inuti byxorna ligger det stötupptagande materialet i en hästskoform runt höftbenet. Ungefär som en frälsarkrans som håller frakturen borta.

   

  SafeHip är det enda mjuka höftskyddet med dokumenterad klinisk effekt som minskar risken för höftfraktur vid fall med 60%. Jämförande biomekaniska studier av höftskyddsbyxor från olika tillverkare visar att långt ifrån alla byxor verkligen skyddar mot frakturer. Dessa studier visar också tydligt att SafeHip med sitt hästskoformade, mjuka skydd ger det bästa skyddet mot höftfrakturer. Användning av SafeHip är ett av de enklaste, och mest kostnadseffektiva sätten att minska risken för fallrelaterade höftfrakturer.

   

   

  Olika modeller för olika behov

   

  För att höftskyddsbyxor ska skydda måste de vara så sköna att de verkligen används. För vissa är det viktigt att byxan är lätt att ta av och på och behaglig att använda såväl dag som natt. För andra är det viktigt att byxan är tunn och tight så den inte syns under kläderna. Därför finns SafeHip i olika varianter för olika användares behov. Vi rekommenderar SafeHip med fastsydda skydd, både säkert och hygieniskt! SafeHip har ett mjukt hästskoformat höftskydd som är både energiupptagande och energispridande. Hästskoformen möjliggör att en stor del av kraften vid ett fall leds bort från höftbenet och istället absorberas av mjukdelarna runt om.

   

   

  För att höftskyddsbyxor ska skydda måste de vara så sköna att de verkligen används. För vissa är det viktigt att byxan är lätt att ta av och på och behaglig att använda såväl dag som natt. För andra är det viktigt att byxan är tunn och tight så den inte syns under kläderna. Därför finns SafeHip i olika varianter för olika användares behov. Vi rekommenderar SafeHip med fastsydda skydd, både säkert och hygieniskt!

   

   

  Världens mest väldokumenterade höftskydd

   

  Med mer än 20 års erfarenhet av forskning och utveckling är SafeHip det allra säkraste och mest bekväma höftskyddet som finns idag. Både foamskydd och textila skydd är hästskoformade och har i jämförande biomekaniska studier visat sig ha marknadens mest skyddande egenskaper. Alla SafeHip-produkter är CE-märkta, klass 1.

   

   

  Välja rätt storlek

   

  För att bestämma rätt storlek mäts höftmåttet på bredaste stället. Storlekarna går något omlott. Om höftmåttet ligger i intervallet mellan två storlekar, välj då den mindre storleken om låren är smalare och den
  större ifall låren är kraftigare. Detsamma gäller om inkontinensskydd ska användas, vi rekommenderar då AirX eller Classicmodellen.

   

   

  Läs fler atiklar om SafeHip höftskyddsbyxa

  Läs mer
 4. Höftfraktur

  Med åldern ökar risken att falla och drabbas av en höftfraktur. Risken är ännu större om man sedan tidigare har benskörhet (osteoporos) eller haft en stroke. Varje år faller ungefär 18.000 äldre och slår sig så illa att de får en höftfraktur. Medelåldern är 82 år och två tredjedelar är kvinnor. En höftfraktur innebär ofta smärta och svullnad och svårigheter att gå och röra sig men medför tyvärr ofta allvarligare komplikationer.

   

   

  En höftfraktur kan förändra livet dramatiskt. Vad som kanske börjar med ett oskyldigt fall kan leda till operation, sjukhusvistelse, lång rehabilitering, funktionella begränsningar såsom nedsatt gångförmåga och en oro för att falla igen. Många drabbade blir helt beroende av hjälp från andra och höftfraktur är därmed den vanligaste orsaken till att man tvingas flytta till någon form av vårdboende. En stor del, nästan en av tio, avlider till följd av en fallskada. Faktum är att tre gånger fler svenskar dör på grund av fallskador än av trafikolyckor. I Sverige ser man att 21% av patienterna mister förmågan att kunna gå ensamma utomhus och 13% mister helt gångförmågan. 3% avlider under vårdtiden och 38% dör inom 2 år.

   

  Ett aktivt liv

   

  Att kunna ha ett aktivt liv utifrån sina förutsättningar har stora positiva effekter för hälsan och välbefinnandet. Den största effekten för god hälsa har fysisk aktivitet då den bidrar till att stärka skelettets hållfasthet. Det finns många andra fördelar med att hålla sig fysiskt aktiv. Muskelstyrka, balans, gång-, reaktions- och syreupptagningsförmåga kan förbättras eller bibehållas, vilket ökar möjligheten till ett aktivt liv med hög livskvalitet.

   

  Ett fall kan förändra mycket. En höftfraktur, som är den allvarligaste och en mycket vanlig följdskada, kan medföra att gångförmågan drastiskt försämras. Många äldre får svårt att återvända till eget boende och livet utvecklas i en riktning som vi kanske inte önskar. En studie om äldre och varför de faller, publicerad i The Lancet, visar att äldre faller även efter att fallpreventiva åtgärder genomförts. De flesta, 41%, föll då de kom i obalans antingen efter att de förflyttat sig på slät mark, rest/satt sig eller varit stillastående. Forskningen visar att det nästan är omöjligt att förhindra alla fall, även om man till exempel tar bort trösklar och mattor. Det är därför det är så viktigt att mildra effekten av fallet och att agera innan det är för sent. Det är med andra ord viktigt att anpassning av omgivningen aldrig får vara den enda åtgärden för att förebygga fallolyckor. Då äldre personer ofta faller vid gång på plan yta och utan inverkan från yttre faktorer är höftskyddsbyxor den enda åtgärd som omedelbart minskar risken för fraktur.

   

  Läs fler atiklar om SafeHip höftskyddsbyxa

  Läs mer
Search engine powered by ElasticSuite