I många kommuner har politikerna beslutat att höftskyddsbyxor ska vara subventionerade. Det innebär att samhället tar ett välkommet ansvar utifrån ett hälsoekonomiskt perspektiv. Fallskador utgör ca 12% av alla vårdtillfällen och är efter hjärt- och kärlsjukdom den främsta orsaken till sjukhusvård. Av dessa fallskador står höftfrakturer för mer än hälften av den direkta sjukvårdskostnaden och medför dessutom mycket lidande och sänkt livskvalitet för den drabbade.

 

En höftfraktur beräknas kosta cirka 400 000 kronor det första året i direkta sjukvårds- kostnader. Den summan kan jämföras med 1 500 kronor som är kostnaden för att utrusta en person med SafeHip höftskyddsbyxor under ett år. Studier visar att det är hälsoekonomiskt motiverat att erbjuda höftskyddsbyxor till personer med hög fallrisk. Några höftskyddsbyxor per pensionär ger med andra ord en bättre möjlighet till ett långt, aktivt och skadefritt liv. Om alla personer med fallrisk blev erbjudna SafeHip höftskyddsbyxor skulle antalet höftfrakturer kraftigt reduceras och såväl pengar som mänskligt lidande kunna sparas. SafeHip kan ses som en ekonomisk och bra livförsäkring där både samhälle och den enskilda individen blir vinnare.

 

 

Socialstyrelsen och Senior Alert rekommenderar höftskyddsbyxor

 

Hur ser man egentligen på användandet av höftskydd i våra kommuner? Sjukgymnaster på Karlskrona kommunrehab säger att man i Blekinge län använt höftskyddsbyxor under en längre tid. Karlskrona kommun har även tagit beslutet att höftskyddsbyxor ska vara kostnadsfria för användarna, vilket innebär att rehabteamet beställer byxorna och kommunen står för inköpskostnaden. Man har varit framsynt och vet att det finns studier som visar att höftskyddsbyxor är bra. Både vår MAS och vår rutinerade vårdpersonal är positivt inställda säger de.


Hur stort är då problemet med höftfrakturer och andra fallskador i Karlskrona kommun?

Ungefär 2700 fallolyckor per år, berättar sjukgymnasterna. Ungefär hälften av fallen sker på särskilda boenden och hälften i hemmen. Men det rör sig inte bara om säsongsbetonade halkolyckor, de flesta fall sker inomhus. Studier visar att det kan finnas olika orsaker till att äldre faller, såsom försämrad balans eller förändringar i medicineringen. Att förebygga fallskador kräver flera insatser. Vi arbetar i team med många olika åtgärder, till exempel balansträning, säger de. Teamarbetet är viktigt, att alla har insyn i journalen och jobbar tillsammans för att se helheten. Det är personalen ute på boendet som hanterar fallrapporterna och som står närmast patienterna, därför kontaktar de oss när det är aktuellt med höftskyddsbyxor. De är ju rädda om sina brukare. Att arbeta med det nationella kvalitetsregistret Senior Alert tillhör en viktig del i det dagliga arbetet inom Karlskrona kommun. I Senior Alert finns ett poängsystem som används för att avgöra om en person behöver höftskydd. Några av kriterierna för att få höftskyddsbyxor är att man ska vara allmänt ostadig och ha en tendens att falla. Detta innebär att många av brukarna använder höftskyddsbyxor.

 

 

Så hur tycker personal och brukare att det fungerar, rent praktiskt?

– Höftskyddsbyxor är en naturlig del av arbetet så det är inga problem. De flesta av brukarna accepterar byxorna. Någon dam har kanske varit skeptisk till att höfterna blir bredare, men personalen är ju väldigt duktig, de ser till att det fungerar.

 

Läs studien om risk för höftfraktur i samband med fall.

 

Lär mer om hur SafeHip höftskyddsbyxor räddar liv.

 

Läs fler atiklar om SafeHip höftskyddsbyxa