Att plötsligt börja leva ett liv med stomi kan innebära många utmaningar. Det krävs ofta lite nya hygienrutiner och man kan behöva anpassa sina aktiviteter och vardagssysslor något. Många kan dessutom känna en viss oro för nya situationer och få en negativ kroppsuppfattning. Men undersökningar visar att om man lär sig hur man bäst hanterar och ser på sin stomi, går det att få en väldigt väl fungerande vardag och god livskvalitet. Ibland tar det lite tid att vänja sig vid och acceptera sin nya situation, både fysiskt och psykiskt, men med rätt hjälp och information från vården och med stöd från familj och vänner brukar man kunna leva ett lika aktivt, socialt och bra liv som innan stomin.

 

Fysisk aktivitet

 

Stomin gör ofta att fysiska aktiviteter påverkas, men det behöver inte betyda att de bör undvikas. Det kan dock krävas att man lägger lite mer tid på att planera och förbereda sig innan en aktivitet, det minskar risken för att något oönskat eller oförutsett händer under aktiviteten. Förberedelser bidrar också till mindre oro. En del känner till exempel rädsla för att stomin ska avslöjas eller råka komma i kontakt med någon annan och vissa känner osäkerhet kring hur stomin påverkas av olika rörelser eller ställningar. Men många upplever att man trots sin stomi kan utföra en mängd fysiska aktiviteter utan problem och leva ett aktivt liv, precis som innan. De allra flesta tycker att de mår bra av att försöka fortsätta med samma aktiviteter som före operationen.

 

Stomigördlar

Resor

 

Många upplever det som lite jobbigt och oroligt med långa resor när man har stomi. Även här kan god planering och förberedelser ge trygghet och minska stress. Sprid till exempel gärna ut dina hjälpmedel i olika väskor om du flyger, om något bagage skulle försvinna eller försenas. Det är också bra att ha förklippta stomibandage i handbagaget då de flesta saxar är förbjudna. Vid visitering är det bra att informera om stomin. Reser man till ett varmt land är det bra att tänka på att vissa hjälpmedel har material som påverkas av värme. Bilresor kan oftast kännas tryggare, flexiblare och mer bekvämt, även om bilbältet kan ge lite obehag. Det kan ändå kännas bra att planera bilresans stopp och måltider något. När man reser är det också bra att tänka på att kost- och dryckesvanor ändras, vilket kan påverka magen. Men det viktigaste rådet när man reser är att göra saker man själv känner sig bekväm med och njuta av sin resa.

 

Sömn

 

Sömn är som vi alla vet, väldigt viktigt för att vi ska må bra. Stomiopererade personer som är oroliga för läckage under natten kan ibland ha svårigheter med att somna och att få en god nattsömn. För känna lugn och sova bättre under natten är det bra att byta eller tömma stomibandaget innan man går och lägger sig. Det kan också underlätta att hitta en passande sovställning som man försöker hålla kvar under natten med hjälp av exempelvis kuddar. Stödunderkläder eller en gördel kan hjälpa till att hålla stomibandaget på plats under natten.

 

Kost

 

Stomin ska egentligen inte hindra någon från att fortsätta äta den mat man åt innan operationen. Viss typ av mat kan dock ge lite problem när man har stomi. Några livsmedel låter och luktar till exempel mer än andra och man kan därför vilja justera kosten för att undvika obekväma situationer. En del väljer att undvika gasbildande mat som starka kryddor, kolsyrade drycker, vissa specifika frukter och grönsaker eller fet mat. Det kan också vara bra att försöka äta vid regelbundna tider och tänka på mängden man äter åt gången. Man bör äta långsamt och tugga ordentligt så att man inte sväljer för mycket luft. Det är också viktigt att dricka tillräckligt. Tiden direkt efter operationen bör man vara lite extra uppmärksam på hur magen reagerar och välja mat som är mjuk och lättsmält. Efter en tid med stomi kan man börja prova sig fram till vad som fungerar för just dig och anpassar kosten efter det.

 

Skötsel

 

För att vardagen med stomi ska bli så smidig och problemfri som möjligt är det bra att sköta stomin på ett strukturerat och rutinmässigt sätt. Dålig hantering av stomin kan medföra hudskador och infektioner. Det kan kännas tryggt att då och då kontrollera stomibandaget, hur det sitter och om det luktar. Anpassningen av bandaget är viktig för att undvika besvär och läckage. Hud som exponeras för urin eller avföring blir lätt irriterad. Kranvatten och mjuka kompresser fungerar bra för rengöring och det är bra att tänka på att alltid hantera stomin lugnt och försiktigt. Det är viktigt med tydlig och pedagogisk information från vården för att själv kunna sköta stomin på bästa sätt.

 

 

Psykisk påverkan

 

De allra flesta med stomi påverkas psykiskt på något sätt. Känslor av ångest och osäkerhet kan förekomma, men även känslor av befrielse och tacksamhet för behandlingen. Det är vanligt att man ibland känner lite oro för att visa upp sin stomi och väljer kanske då att bära mindre avslöjande kläder. Kroppsuppfattningen kan direkt efter operationen vara jobbig och negativ och man kan ha svårt att titta på sin egen stomi och acceptera den, men enligt de allra flesta känns det mycket bättre med tiden. Personer som har haft stomi ett tag tycker oftast att man lärt sig acceptera och leva med den. Om man i början tycker att stomin begränsar livet och de mål man haft, börjar man oftast efter ett tag att se möjligheter och blir mer positiv till ett liv med stomi.

 

Stöd och förståelse

 

När man har fått en stomi är förståelse och entusiasm från anhöriga väldigt viktig. Det händer dessvärre att närstående personer har svårt att acceptera stomin. Därför är det positivt om partners och nära anhöriga får information och är delaktiga i hela stomisituationen. Många personer med stomi oroar sig för vad andra människor ska tycka, det ökar risken för isolering och rädsla för att träffa människor som inte känner till situationen. Kontakt med andra stomiopererade har därför visat sig vara väldigt effektivt för att motverka den typen av osäkerhet, isolering och utanförskap. Vill man som stomiopererad eller anhörig ha stöd, delta i olika aktiviteter eller grupper, kan man besöka www.ilco.nu. Det är en ideell förening för stomiopererade. För att få en inblick i hur andras liv med stomi ser ut, kan man följa personer som generöst och öppet delar sina erfarenheter och sin vardag på sociala medier.