Nyheter

 1. NordiCares lagerteam presenterar återigen en extremt hög leveranssäkerhet

   

   

  Läs mer
 2. Gravidövningar

  Övningar under graviditet

   

  Att stärka kroppen i samband med graviditet är bra för att förbereda den inför förlossningen. Träning kan även bidra till att minska problem med till exempel sömn, hållning och ryggsmärtor. När du tränar ökar kroppens styrka, rörlighet och kondition, vilket gör att risken för skador och komplikationer i samband med förlossningen minskar. Träning gör också att man som gravid ofta mår bättre mentalt och får energi. Mammor som tränat regelbundet under graviditeten har ofta mindre komplikationer, förlossningsskador och minskat behov av smärtlindring. Återhämtningen efter förlossningen sker också ofta snabbare om du gjort styrkeövningar. Det är dock viktigt att man som gravid gör rätt typ av övningar.

   

  Här är fyra enkla övningar som är bra att göra när du är gravid. Använd gärna ett gravidbälte som extra stöd för bäckenet i övningarna och gör endast de övningar som känns bra för dig.

   

   

  Hälsande hunden

   

  Stå på alla fyra med räta vinklar och sträck vänster arm och höger ben rakt ut. Undvik att vrida på höfterna. Skifta långsamt arm och ben diagonalt och upprepa. Tänk på andningen.

   

   

  Höftlyft

   

  Ligg på rygg med benen böjda. Lyft höften uppåt så att kroppen blir rak och sänk långsamt ner efter en till två sekunder. Upprepa övningen. För att göra övningen lite mer utmanande kan man prova att placera fötterna på en pall eller bänk.

   

   

  Knäböj

   

  Ställ dig stadigt med fötterna lite isär och med rak hållning. Dra bäckenet bakåt en aning. Höften får inte vara vriden utan ska vara parallell med fötterna. Böj knäna långsamt som om du skulle sätta dig ner, till ca 90 grader och gå sen långsamt upp igen till stående. Knäna ska vara åt samma håll som fötterna under hela övningen. Vikten bör ligga på mitten eller bak på fötterna. Tänk på andningen. 

   

   

  Katten och kon

   

  Ställ dig på alla fyra med ben, armar och knän i räta vinklar. Ha benen och armarna lite isär. Pressa händerna mot golvet. Andas sen in och lyft långsamt bröstet fram och upp. Låt skulderbladen sjunka ner i ryggen och ha blicken uppåt. Andas därefter ut och skjut upp ryggen allt vad du kan. Dra in naveln. Hakan ska peka in mot bröstet och svanskotan ned mot golvet. Skjut ryggen i en båge uppåt som en katt. Lyft återigen bröstet framåt vid inandning och upprepa.

  Läs mer
 3. Patientstudie: Signifikant minskad smärta med NordiCares postoperativa gördel

  Studie visar att NordiCares postoperativa gördel minskar smärta efter laparotomi

   

  Studien “Effect of an elastic girdle on lung function, intra-abdominal pressure, and pain after midline laparotomy: a randomized controlled trial”  visar på positiva effekter av postoperativ gördel. Patienter som genomgår laparotomi och använder en individuellt utprovad prefabricerad gördel postoperativt, har enligt studien signifikant minskad smärta jämfört med patienter utan gördel. Studien är gjord av L. Clay, U. Gunnarsson, K. A. Franklin och K. Strigård.

  I studien användes LyftPlus från NordiCare.

   

  Att använda gördel kan därmed ses som en kostnadsbesparande åtgärd, i och med lägre morfindosering och snabbare mobilisering. Studien är registrerad på Clinicaltrials.gov, nummer NCT01517217 och godkändes i januari 2014 och är publicerad i International Journal of Colorectal Disease (Springer Berlin Heidelberg).

   

   

  Sammanfattning av studien

   

  Syfte

   

  För patienter innebär laparotomi smärta i operationsområdet, svaghet i bukmuskler, minskad lungfunktion och smärta vid hostning. Effekten av att använda gördel som host-stöd efter bukoperationer har varit omtvistat och det vetenskapliga underlaget svagt och motsägelsefullt.


  Hypotesen i denna nyligen publicerade randomiserade studie är att användning av prefabricerad gördel postoperativt efter laparotomi ger patienten bekvämt host-stöd utan att inverka negativt på andningsförmågan, att den minskar smärta och att den är lätt att använda. Det finns ingen tidigare studie som undersökt effekten av prefabricerade gördlar.

   

  Metod

   

  48 patienter inkluderades och randomiserades till två grupper, en med prefabricerad gördel postoperativt (23) och en utan (25). Patienterna var över 18 år med ett planerat medellinjesnitt över 12 cm i området för naveln. Både benigna och maligna diagnoser accepterades. Patienter med demens eller behov av långvarig syretillförsel exkluderades. Den prefabricerade gördeln heter Lyft Plus, levereras av NordiCare, och valdes då den är enkel att applicera, har bred karborreförslutning och saknar besvärande sömmar vilket är viktigt för bekvämligheten. Vid behov kan ett hål enkelt klippas för stomi utan att den stödjande funktionen försämras. Produkten finns i fem storlekar och provas ut av en erfaren sjuksköterska för optimalt stöd utan att påverka andning.


  Lungfunktion mättes dagen före operation med PEF och host-PEF och sedan postoperativt dag 1-5. Även den forcerade vitalkapaciteten, FVC, och den maximala volym som kan andas ut under första sekunden, FEV1, uppmättes samtidigt som PEF. Smärta mättes med VAS dagen före operation och sedan två gånger om dagen postoperativt dag 1-5. Även The Ventral Hernia Pain Questionnaire (VHPQ) besvarades dagen före operation samt dag 5 postoperativt. Det intraabdominella trycket mättes via kateter i urinblåsan hos de patienter som erhållit epiduralanestesi. Läkningsförmågan utvärderades med hjälp av fotografier.

   

  Resultat

   

  Båda grupperna visar på signifikant nedgång i andningsförmåga efter operation. Inga signifikanta skillnader uppmättes när det gäller andningsfunktion mellan grupperna i resultat för PEF, host-PEF, FVC och FEV1. Resultatet talar för att nedgången i andningsfunktion och hostförmåga efter operation beror på andra orsaker än gördel såsom anestesi och/eller kirurgi. Inte heller det intraabdominella trycket eller läkningsförmågan visade på några signifikanta skillnader. Däremot när det gäller smärta visar studien att gruppen som bar gördel har signifikant mindre smärta dag 5 postoperativt och de patienter i gördelgruppen som behövde morfin doserades med signifikant lägre dos än gruppen utan gördel.

   

  Patienter som genomgår laparotomi och använder individuellt utprovad prefabricerad gördel postoperativt har signifikant lägre smärta och kan därför ses som en kostnadsbesparande åtgärd i och med lägre morfindosering och snabbare mobilisering.

   

  Studien finns i sin helhet på engelska här. Se också www.clinicaltrials.gov, nummer NCT01517217.

  Läs mer
 4. Ny studie visar på fördelarna med en stabil kompressionsbh efter bröstcanceroperation

  Forskaren och onkologisjuksköterskan Malin Backman har 17 års erfarenhet av cancervård. Hon är specialistsjuksköterska inom Tema Cancer vid Karolinska Universitetssjukhuset samt medicine doktor och universitetsadjunkt vid Karolinska Institutet. Malin såg behovet av att kunna ge bröstcanceropererade patienter svar om rätt bh utifrån forskningsresultat istället för baserat enbart på erfarenhet. Så uppkom idén om en studie som undersöker vilken typ av bh som var mest effektiv att lindra symtom efter en bröstcanceroperation. I studien utgår man från patienternas behov där målet är att minska symtom och öka livskvaliteten efter bröstcanceroperation. Malin menar att forskningsresultaten, som snart kommer att publiceras, fått en direkt klinisk betydelse och nytta för patienterna på Karolinska. De erbjuds nu den stabila bh:n med kompression. Läs hela artikeln här. 

   

  NordiCares stabila postop-bh Mirabelle var den mest effektiva för att minska smärta efter operationen och upplevdes som mer bekväm. Den gav ett bra stöd och därmed ökad trygghet och rörelseförmåga efter operationen. Lär mer om Mirabelle postop-bh här.

  Läs mer
 5. 10 tips för en bättre hållning

  Dålig hållning är vanligt och beror ofta på att man har ett statiskt eller stillasittande jobb, tränar för lite eller spenderar mycket tid framåtlutat åt skärmar. Det är framför allt hur vi lever och vad vi gör som påverkar vår hållning, så med rätt träning och kunskap kan du själv se till att få en god hållning.

   

  Det finns många fördelar med bra hållning:

  • Bättre andningsförmåga. Syreupptagning och djupandning påverkas positivt.
  • Minskad risk för smärta i rygg och nacke. 
  • Bättre matsmältning. De inre organen får bättre förutsättningar att smälta maten.
  • Minskad risk för huvudvärk. Forskning visar att ett framskjutet huvud riskerar att ge huvudvärk.
  • Minskad risk för stelhet i axlar, bröst, rygg och nacke.
  • Man blir piggare. Vid dålig onaturlig hållning måste musklerna jobba mer och tar energi.
  • Stresshormonet kortisol minskar.
  • Bättre blodcirkulation.
  • Koncentrationsförmågan ökar tack vare att syretillförseln till hjärnan blir bättre.

   

  10 enkla tips för att undvika dålig hållning:

   

  1. Träning

  Träna hela kroppen med allsidig träning. Träning av mage och rygg är speciellt viktigt samt att träna de korta musklerna med exempelvis yoga och stretchning. En övertränad bröstmuskulatur kan dock få axlarna att dras framåt och ge dålig hållning.

  2. Vardagsmotion

  Att gå promenader och i trappor tränar upp sätesmuskulaturen som bidrar till bättre hållning. Det är viktigt med bra skor.

   

  3. Försöka undvika annan smärta

  Smärta i andra delar av kroppen kan göra att man kompenserar med en annan kroppsdel och på så sätt snedbelastar. Lindra exempelvis ryggont med ett ryggstöd.

   

  4. Hållningsväst

  En hållningsväst håller tillbaka axlarna och avlastar musklerna. Den påminner också om att sträcka på ryggen.

   

  5. Sitt rätt på arbetsplatsen

  Variera positionen och sitt rakt upp och svanka ryggen. Se till att ha stöd för handlederna om man sitter mycket.

  6. Röra sig regelbundet vid stillasittande jobb

  Pausa från sittande arbete genom att göra rörelseövningar, stå upp eller gå. Sträck på dig och bli så lång du kan.

   

  7. Var uppmärksam på tidiga symptom

  En dålig hållning som inte uppmärksammas och avhjälps kan ge långdragna besvär med värk i rygg, axlar eller nacke.

   

  8. Använd kudde och madrass som passar dig och din sovstil

  Kudden ska göra att ditt huvud följer ryggradens linje. En tunnare kudde om du sover på rygg och en tjockare om du sover på sidan.

  En fast madrass bidrar till att hålla ryggraden i rätt position.

   

  9. Tänk på ditt rörelsemönster

  Tänk på hur du går och hur du lägger tyngden. Undvik högklackat som ökar belastningen på knän, fötter, leder och höfter.

   

  10. Djupandas och sträck medvetet på dig

  Att andas djupa och långa andetag kan bidra till bättre hållning. Magen ska röra sig ut och in.

   

  Läs fler atiklar om rygg- och hållningsproblem

   

   

   

   

   

   

   

  Läs mer
 6. Karpaltunnelsyndrom

  Karpaltunneln går genom handleden. Den är en passage för nerver som leder ut till muskler som böjer fingrarna. Karpaltunnelsyndrom kallas det när den nerv (medianusnerven) som går genom karpaltunneln kläms ihop. Oftast är det en svullen handled som gör tunneln trängre och då skapar ett tryck på nerven. Svullnaden kan komma från en skada i handleden, reumatiska och inflammatoriska ledsjukdomar eller i samband med graviditet och andra hormonförändringar.

   

   

  Vanliga symptom vid karpaltunnelsyndrom

   

  Karpaltunnelsyndrom kan ge känselstörningar, nedsatt rörelseförmåga, domningar och stickningar i fingrar och hand. Symptomen börjar ofta nattetid med domningar i tumme, pekfinger eller ringfinger. Senare blir ofta domningarna mer frekventa, även dagtid. Det kan vara svårt att greppa föremål och man kan bli fumlig och svag i handen, framför allt i tummen. Värk i hand och handled kommer ofta lite senare och kan ibland stråla upp mot axeln.

   

   

  Lindra smärta och domningar

   

  Karpaltunnelsyndrom är relativt vanligt och brukar gå över med tiden. Risken att drabbas är större om man har diabetes, ledgångsreumatism eller hypotyreos och det drabbar oftare den hand som används mest. För att lindra symptomen är det bra att vila händerna och undvika att överbelasta, speciellt den mest använda handen. Ett handledsskydd med skena kan hjälpa till att avlasta och hålla handlederna raka så att nerven inte kläms. Handledsskyddet kan användas bara på natten eller hela dygnet vid behov. Skenan i skyddet har en viktig funktion att stabilisera och hålla handen i neutral position.

   

  Läs fler atiklar om handleden

  Läs mer
 7. Snabb och effektiv hjälp vid bråck

  Ett bråck hos vuxna försvinner inte av sig själv, därför kan bråck som gör ont eller ger obehag behöva behandling. Man kan minska smärtan och besvären genom att hålla tillbaka bråcket med hjälp av en bråckgördel, ett bråckband eller bråckbyxor. I de fall bråcket inte går att hålla tillbaka, görs istället ett kirurgiskt ingrepp. Många upplever det som bekvämt och tryggt att använda någon form av stöd vid bråck, oavsett om det används i stället för, efter eller i väntan på operation.

  Vid besvär av så kallade främre bukväggsbråck som ärrbråck, navelbråck eller epigastricabråck rekommenderas en gördel. Bråckgördeln sitter runt buken och ger bekvämt stöd och smärtlindring åt bråcket. Gördlarna Smidig, Lyft och ViraRak är exempel på effektiva bråckgördlar. Ärrbråck är vanligt efter bukoperation, men genom att använda en bråckgördel direkt efter operationen går det att förebygga att ett bråck uppstår. Gördeln hjälper också till att förbättra rörligheten och minska smärtan efter operationen.

   

  Bråck kan även uppstå efter en stomioperation. Vid stomibråck ger gördlarna Form, ViraRak, StomiSoft eller StomiBas bra stabilitet och stöd. Dessa gördlar kan även hjälpa till att hålla stomipåsen på plats samt förebygga bråck. I StomiSoft, StomiBas och Vira kan man dessutom klippa hål att trä stomipåsen genom, om man föredrar eller behöver ha påsen utanpå gördeln.

   

  Ljumskbråck som inte opereras kan lindras med ljumskbråckbältet Balder. Balder ger ett diskret och bekvämt stöd som håller tillbaka bråcket, det finns både för dubbelsidigt och enkelsidigt ljumskbråck. Även bråckbyxor ger effektivt stöd vi ljumskbråck. Byxorna Loke, Frej och Freja har pelotter för att hålla emot ett ljuskbråck. En annan variant av bråck är pungbråck. Vid pungbråck används byxan Tor eller Vidar för att lyfta och ge maximalt stöd där det behövs.

   

  Läs om bråck på Vårdguiden

  Läs mer
 8. Frågor och svar om kompression efter operation

  Efter ett kirurgiskt ingrepp rekommenderas att man använder kompression över det opererade området. Här får du svar på några vanliga frågor om hur och varför.

   

  När ska jag använda kompression?

   

  Kompression hjälper efter estetisk eller kosmetisk operation av exempelvis buk, stuss, bröst, ansikte, arm eller lår. Kompression hjälper även vid rekonstruktiv kirurgi i samband med bland annat cancer eller olyckor.

   

  Hur ger jag kompression?

   

  För att ge komperssion efter en operation kan man använda ett kompressionsplagg. Det är ett klädesplagg som sitter tight mot huden i syfte att främja läkning och förbättra resultatet efter en operation. De är gjorda i elastiska tyger som ger konstant och jämnt tryck på det opererade området och används efter operationer på olika delar av kroppen. Plaggen kan exempelvis vara i form av en byxa, bh, body eller tröja. I samband med kirurgi i buken ges kompression med hjälp av en gördel.

   

   

  Varför ska jag använda kompression efter min operation?

   

  Kompression efter ett kirurgiskt ingrepp ser till att förbättra och påskynda läkningen och säkerställer att resultatet av operationen blir så bra som möjligt.

   

  Här är fler anledningar till varför kompression rekommenderas:

   

  • Bättre och snabbare läkning på grund av att ökad hudtemperatur och bättre cirkulation. Syrerikt blod förs till det opererade området.
  • Minskad risk för blodproppar, som är en ovanlig men farlig komplikation efter operation.
  • Ett kompressionsplagg eller gördel täcker och skyddar snittet och eventuella förband och håller bakterier borta.
  • Risken för inflammation, svullnad, vätskeansamling, blödningar och blåmärken minskar.
  • Smärta lindras.
  • Trycket gör det ofta mer uthärdligt att hosta, skratta eller nysa.

   

  Hur använder jag ett kompressionsplagg?

   

  Man brukar rekommendera att använda plagget så mycket som möjligt under de två första veckorna efter operationen, dygnet runt. Men exakt hur länge och mycket beror på typen av operation och vilka råd din kirurg ger. Många får rådet att bära plagget i 4-6 veckor, även när du sover de första veckorna. Efter några veckor går det ofta bra att ta av plagget några timmar per dag eller halvdagar. Ibland kan man få rådet att använda plagget antingen på dagen eller på natten, många föredrar då att sova med det. Ju mer man använder kompression, desto effektivare blir läkningsprocessen.

   

  Det är viktigt att se till att plagget sitter jämnt och inte veckar sig. Huden ska ligga slät under för att inte utveckla permanenta veck. Det är också bra att försöka stå och gå så mycket du kan. Sitter kompressionen för hårt kan blodcirkulation och läkning påverkas negativt. Ett milt stödjande tryck, som inte orskar smärta, är lagom. Du ska kunna utföra vardagliga sysslor utan att plagget ger obehag eller påverkar din andning, annars bör du prata med din kirurg.

   

  De flesta av våra kompressionsplagg går att tvätta i maskin i upp till 60 grader även om 40 grader rekommenderas för längre hållbarhet. Det kan därför vara bra att ha två plagg för att ha ett att byta med. Eventuellt vill man använda en mindre storlek när svullnaden minskat efter några veckor för att uppnå rätt kompression.

   

   

  Hur väljer jag rätt kompressionsplagg?

   

  Det finns plagg för nästan alla delar av kroppen, i flera olika m

  Läs mer
 9. Frågor och svar om SafeHip höftskyddsbyxor

  Höftskyddsbyxor hjälper inte alltid, varför ska de då användas?

   

  Det finns studier som visar tveksamma resultat vid användande av höftskyddsbyxor. Dessa studier har dock gjorts på byxor med låg funktion eller obekväma skydd. Som en följd av detta har byxorna inte alltid använts,
  vilket är inkluderat i de låga resultaten. Det är ungefär som att en cykelhjälm bara hjälper om den sitter på huvudet, inte när den ligger på hatthyllan. Höftskyddsbyxor skyddar inte mot höftfrakturer till 100%, men kliniska studier visar att SafeHip med mjuka och effektiva hästskoformade skydd minskar risken för fallrelaterade höftfrakturer med 60%.

   

  Kan alla fallbenägna personer använda höftskyddsbyxor?

   

  Ja. SafeHip höftskyddsbyxor utgör ett bra skydd för alla fallbenägna personer. Alla är vi dock olika, därför finns SafeHip i flera olika modeller, så att det ska vara enkelt att hitta en passande byxa.

   

  Är höftskyddsbyxor bekväma?

   

  Självklart kan man känna sig aningen osäker inför användande av höftskyddsbyxor. SafeHip AirX är den mest följsamma av våra modeller och passar därför utmärkt att bära dygnet runt. Med SafeHip AirX går det fint att sova på sidan utan att skydden upplevs som störande.

   

  Hur gör man med val av storlek om användaren har inkontinensskydd?

   

  Inkontinensskydd påverkar inte val av storlek. Mät det mest omfångsrika måttet runt stussen. Höftskyddsbyxorna är töjbara och formar sig. Det finns också modeller med öppen gren.

   

  Användaren passar i två storlekar enligt mått-tabellen. Vilken ska vi välja?

   

  Är användaren en mager person, välj den mindre storleken och omvänt om det är en person med kraftigare mage eller lår. SafeHip® ska inte sitta åt eller kännas obehagliga.

   

  Varför rekommenderas fastsydda skydd?

   

  När skydden är fastsydda sitter de alltid rätt placerade och riskerar inte att försvinna i tvätthanteringen. SafeHip-skydden klarar både tvätt och torktumling utan problem. Hygieniskt och säkert.

   

  Är det meningsfullt att använda höftskydds-byxor om man redan haft en höftfraktur?

   

  Ja. Tidigare fall och frakturer är starka riskfaktorer för nya frakturer. SafeHip är ett klokt val för alla som har haft en höftfraktur.

   

   

  Läs fler atiklar om SafeHip höftskyddsbyxa

  Läs mer
 10. Höftskyddsbyxor är en bra livförsäkring

  I många kommuner har politikerna beslutat att höftskyddsbyxor ska vara subventionerade. Det innebär att samhället tar ett välkommet ansvar utifrån ett hälsoekonomiskt perspektiv. Fallskador utgör ca 12% av alla vårdtillfällen och är efter hjärt- och kärlsjukdom den främsta orsaken till sjukhusvård. Av dessa fallskador står höftfrakturer för mer än hälften av den direkta sjukvårdskostnaden och medför dessutom mycket lidande och sänkt livskvalitet för den drabbade.

   

  En höftfraktur beräknas kosta cirka 400 000 kronor det första året i direkta sjukvårds- kostnader. Den summan kan jämföras med 1 500 kronor som är kostnaden för att utrusta en person med SafeHip höftskyddsbyxor under ett år. Studier visar att det är hälsoekonomiskt motiverat att erbjuda höftskyddsbyxor till personer med hög fallrisk. Några höftskyddsbyxor per pensionär ger med andra ord en bättre möjlighet till ett långt, aktivt och skadefritt liv. Om alla personer med fallrisk blev erbjudna SafeHip höftskyddsbyxor skulle antalet höftfrakturer kraftigt reduceras och såväl pengar som mänskligt lidande kunna sparas. SafeHip kan ses som en ekonomisk och bra livförsäkring där både samhälle och den enskilda individen blir vinnare.

   

   

  Socialstyrelsen och Senior Alert rekommenderar höftskyddsbyxor

   

  Hur ser man egentligen på användandet av höftskydd i våra kommuner? Sjukgymnaster på Karlskrona kommunrehab säger att man i Blekinge län använt höftskyddsbyxor under en längre tid. Karlskrona kommun har även tagit beslutet att höftskyddsbyxor ska vara kostnadsfria för användarna, vilket innebär att rehabteamet beställer byxorna och kommunen står för inköpskostnaden. Man har varit framsynt och vet att det finns studier som visar att höftskyddsbyxor är bra. Både vår MAS och vår rutinerade vårdpersonal är positivt inställda säger de.


  Hur stort är då problemet med höftfrakturer och andra fallskador i Karlskrona kommun?

  Ungefär 2700 fallolyckor per år, berättar sjukgymnasterna. Ungefär hälften av fallen sker på särskilda boenden och hälften i hemmen. Men det rör sig inte bara om säsongsbetonade halkolyckor, de flesta fall sker inomhus. Studier visar att det kan finnas olika orsaker till att äldre faller, såsom försämrad balans eller förändringar i medicineringen. Att förebygga fallskador kräver flera insatser. Vi arbetar i team med många olika åtgärder, till exempel balansträning, säger de. Teamarbetet är viktigt, att alla har insyn i journalen och jobbar tillsammans för att se helheten. Det är personalen ute på boendet som hanterar fallrapporterna och som står närmast patienterna, därför kontaktar de oss när det är aktuellt med höftskyddsbyxor. De är ju rädda om sina brukare. Att arbeta med det nationella kvalitetsregistret Senior Alert tillhör en viktig del i det dagliga arbetet inom Karlskrona kommun. I Senior Alert finns ett poängsystem som används för att avgöra om en person behöver höftskydd. Några av kriterierna för att få höftskyddsbyxor är att man ska vara allmänt ostadig och ha en tendens att falla. Detta innebär att många av brukarna använder höftskyddsbyxor.

   

   

  Så hur tycker personal och brukare att det fungerar, rent praktiskt?

  – Höftskyddsbyxor är en naturlig del av arbetet så det är inga problem. De flesta av brukarna accepterar byxorna. Någon dam har kanske varit skeptisk till att höfterna blir bredare, men personalen är ju väldigt duktig, de ser till att det fungerar.

   

  Läs studien om risk för höftfraktur i samband med fall.

   

  Lär mer om hur SafeHip höftskyddsbyxor räddar liv.

   

  Läs fler atiklar om SafeHip höftskyddsbyxa

  Läs mer
Sida